Privacy Policy

Privacy serieus nemen

Privacyverklaring depensioenwaarheid.nl

PERSOONSGEGEVENS

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren leggen wij een aantal gegevens van je vast om met je te kunnen communiceren, om onze nieuws- en kennisbrieven te verspreiden, om door jou bestelde producten/diensten te kunnen leveren en om automatische incasso’s te kunnen uitvoeren. Het gaat in hoofdzaak om je NAWTE-gegevens en in een aantal gevallen je IBAN (als je bijvoorbeeld abonnee wordt van onze VIP-nieuwsbrief).

ZORGVULDIGHEID

Met de gegevens die wij van je ontvangen gaan wij natuurlijk zorgvuldig om. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden niet zomaar deze gegevens kunnen raadplegen of in bezit kunnen krijgen. De mensen die met deze gegevens werken in onze organisatie hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Indien er klantgegevens in online systemen of extern worden opgeslagen, sluiten we met de leveranciers van die systemen een bewerkersovereenkomst, zodat je zeker weet dat zij ook goed en zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

GEBRUIK GEGEVENS

Wij gebruiken daarnaast je gegevens om algemeen bezoekersgedrag op de website te analyseren, je bijdrage als abonnee te kunnen incasseren, producten of diensten met je af te rekenen en om algemene analyses te maken. Wij delen alleen je NAW-gegevens met partners van depensioenwaarheid.nl, waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben en die willen voldoen aan onze privacy regels.

We gebruiken je IBAN uitsluitend voor het incasseren van het abonnement dat je rechtstreeks van ons afneemt. Voor de incasso werken wij samen met Factua, die gespecialiseerd is in geautomatiseerde incasso’s

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

BEWAREN GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Als je besluit om geen abonnee meer te willen zijn, dan vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen binnen één jaar na opzegging. 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We kunnen gebruik maken van de reCAPTCHA service van Google. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied.

Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing.

JOUW RECHTEN

Jij hebt bepaalde rechten wat betreft de bij ons opgeslagen gegevens en je bepaalt ook welke gegevens je wel of niet wil verstrekken. Je rechten zijn:

  1. Je mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben.
  2. Wanneer je vindt dat bepaalde gegevens onjuist in onze administratie staan, dan mag je om aanpassing daarvan vragen.
  3. Je hebt het recht om alle informatie die wij hebben van je, te laten verwijderen uit het systeem. Wij moeten daar aan meewerken.
  4. Je hebt het recht om de manier waarop wij gegevens gebruiken op elk moment te beperken, bijvoorbeeld het doorgeven van bepaalde gegevens een bepaalde organisatie. Dit kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij bieden.
  5. Als je wilt dat wij alle gegevens die we van je hebben moeten doorsturen naar een andere organisatie, dan voeren wij dat verzoek uit.
  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over je ontvangen, dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

KLACHTEN

Ben je het niet eens met de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Neem dan s.v.p. hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.