Tweede expertbijeenkomst Eerste Kamer

Op 22 februari 2023 vond de tweede expertbijeenkomst Wtp (Wet toekomst pensioen) plaats in de Eerste Kamer. Waar tijdens de eerste expertbijeenkomst werd stilgestaan bij de onderwerpen uitvoerbaarheid, implementatie en handhaafbaarheid, daar ging het in deze bijeenkomst om de rechtmatigheid en de effecten van de wet.  Er waren bij deze bijeenkomsten vijf experts van universiteiten betrokken, een afgezant […]

Eerste expertbijeenkomst Eerste Kamer

Op 14 februari 2023 vond de eerste expertbijeenkomst over de Wtp (Wet toekomst pensioen) plaats in de Eerste Kamer.  De hiervoor aangestelde commissie van politici in de Eerste Kamer ging in gesprek met verschillende marktpartijen en experts over de nieuwe pensioenwet. De bijeenkomst, die ruim twee uur duurde, kende de volgende agendapunten: uitvoerbaarheid, implementatie en […]

Tweede Kamer akkoord met Wtp

27 december 2022 De kogel is door de kerk. De Tweede Kamer heeft de Wtp aangenomen. Onder flink protest van de oppositie, die het nieuwe systeem een casinopensioen noemt.